Branding

Har I styr på jeres brand?

Et brand kan være en stærk motor for din forretning, fordi det gør dig genkendelig og kan adskille dig positivt fra konkurrenterne.

Men et stærkt brand kommer ikke af sig selv. For det første kan det være en udfordring at definere de kvaliteter, din virksomhed står for. Det er ikke altid, at ejerens opfattelse svarer til medarbejdernes. Og kunderne kan have en helt tredje opfattelse. Det kan også være en udfordring af skabe et brand-design – en visuel og tekstlig form – der klart udtrykker brandets kvaliteter. Endelig kan det være en udfordring, at sikre at brandets værdier og kvaliteter kommunikeres klart og entydigt på alle niveauer i markedsføringen (og virksomheden).

Ring til John på 4240 0328 og hørt mere om, hvordan I får et brand, der holder.